مزایده و مناقصه

مناقصات و مزایده های مرتبط با مواد غذایی را به صورت رایگان از وبسایت شرکت گلفام دریافت نمایید

دانشگاه کرمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
کد فراخوان
۱,۵۰۴,۷۸۴ - يک ميليون و پانصد و چهار هزار ...

ادامه مطلب

شرکت گاز

مناقصه: تهیه تامین طبخ و تـوزیـع غـذای کـارکنان منطقه ده عـملیات انتـقال گـاز در تسیسات تقویت فشار و...

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

ادامه مطلب

سازمان فردوسی ها

آگهی مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی و رستوران در آرامستان بهشت رضا

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ايران
کد فراخوان
۱,۵۰۴,۶۱۳ - يک ميليون و پانصد و چهار هزار ...

ادامه مطلب

اداره پشتیبانی

اداره کل پشتيبانی و امور رفاهی وزارت ورزش و جوانان
کد فراخوان
۱,۵۰۴,۶۷۳ - يک ميليون و پانصد و...

ادامه مطلب